Znakowanie produktów mleczarskich

 

Znakowanie produktów mleczarskich. Interpretacja przepisów prawa

Szkolenie ONLINE, prowadzone przez specjalistę branży z J.S. Hamilton. - najbliższy termin: 11 marca 2023

CEL / OPIS SZKOLENIA:
Szkolenie ma na celu podniesienie kwalifikacji oraz doskonalenie umiejętności interpretowania przepisów prawa odnośnie znakowania produktów mleczarskich w celu praktycznego ich zastosowania.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Podstawowe obowiązki producentów żywności w zakresie znakowania żywności wynikające z:
· Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
· Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
· Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.
2. Znakowanie żywności – wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr (UE) 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności:
· informacje obowiązkowe na temat żywności, w tym m.in. nazwa produktu, wykaz składników, alergeny
· kraj i miejsce pochodzenia - obowiązki wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/775.
3. Zasady znakowania wartością odżywczą:
· obowiązkowa i dobrowolna informacja o wartości odżywczej
· żywność zwolniona z obowiązku znakowania wartością odżywczą.
4. Prawidłowe oznakowanie towarów paczkowanych.
5. Treści niedozwolone, wprowadzające konsumenta w błąd.
6. Weryfikacja przykładowych etykiet
7. Dodatkowe pytania, podsumowanie, rozdanie certyfikatów, zakończenie szkolenia.

Szkolenie zostanie przeprowadzone za pomocą jednej z platform online, typu Teams czy Zoom.

Zgłoszenia: https://naserio.org/edukacja/zgloszenie-na-szkolenie

 

CENA: 390 zł / osobę (Członkowie Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych - 290 zł / osobę).
Powyższą kwotę należy wpłacić na konto Fundacji: 05 1090 1942 0000 0001 4730 6356, Santander Bank Polska.
Zaksięgowanie wpłaty stanowi ostateczną rezerwację miejsca na szkoleniu.

Related Articles

Chcesz nauczyć się serowarstwa?