Wykładowcy

Wykłady i zajęcia praktyczne w ramach Studium Małych Przeżuwaczy prowadzą uznane autorytety z dziedziny hodowli zwierząt, żywienia oraz przetwórstwa farmerskiego.

Prof. dr hab. Jarosław Kaba - jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Ukończył studia zootechniczne i weterynaryjne na tej uczelni. Po studiach pracował jako lekarz weterynarii w jednym z największych gospodarstw rolnych w Finlandii. Od początku lat 90 pracuje na SGGW i zajmuje się zarówno klinicznie jak też naukowo chorobami kóz. Stworzył i kieruje Samodzielnym Zakładem Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej, który gromadzi jedyny w Polsce zespół naukowców - lekarzy weterynarii specjalizujących się w diagnostyce i leczeniu chorób kóz. Prof. Jarosław Kaba jest Europejskim Specjalistą Zarządzania Zdrowiem Małych Przeżuwaczy. Był członkiem i przewodniczącym komisji egzaminacyjnej Europejskiej Specjalizacji Zarządzania Zdrowiem Małych Przeżuwaczy przyznającej tytuł specjalisty. Jest kierownikiem Ośrodka Stażowego tej specjalizacji na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

dr n. wet. Marcin Mickiewicz - lekarz weterynarii, doktor nauk weterynaryjnych, autor oraz współautor ponad 60 krajowych i międzynarodowych publikacji dotyczących zdrowia kóz. Od roku 2014 członek zespołu Samodzielnego Zakładu Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej SGGW. W swojej codziennej pracy zajmuje się szeroko pojętą diagnostyką i pomocą w zwalczaniu chorób kóz, ze szczególnym uwzględnieniem chorób pasożytniczych i lekooporności pasożytów na leki przeciwrobacze.

Prof. dr hab. Emilia Bagnicka - absolwentka Akademii Rolniczej w Lublinie. Zatrudniona w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk od 1984 roku
Spod ręki pani profesor wyszło ponad 400 prac naukowych, w tym 123 w renomowanych czasopismach światowych, ponad 50 popularno-naukowych, 4 rozdziały w książkach, ponad 250 doniesień konferencyjnych.
Jako pierwsza w Polsce oszacowała parametry genetyczne oraz wartości hodowlane cech produkcyjnych w polskiej populacji kóz mlecznych oraz jako jedna z pierwszych na świecie i jedyna w Polsce oszacowała parametry genetyczne cech funkcjonalnych; opracowała ekonomiczne indeksy selekcyjne cech produkcyjnych, funkcjonalnych oraz łącznego indeksu;
Prowadziła badania nad wpływem czynników genetycznych i środowiskowych na skład mleka koziego i krowiego.
We współpracy z zespołem prof. dr hab. Jarosława Kaby z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW określiła wpływ zakażenia wirusem małych przeżuwaczy (SRLV) na cechy produkcyjne kóz. Dyrektor Regionalny International Goat Association na Wschodnią Europę.
Współzałożycielka i współredaktorka strony internetowej „Kozi Serwis”.

Mariusz Dobies - absolwent bydgoskiej Akademii Techniczno-Rolniczej na wydziale zootechniki. Od 2000 r doradcza żywieniowy i zootechniczny. W roku 2011 ukończył „Ruminant Academy” organizowaną przez Nutreco w Holandii. Swoją obszerną wiedzę dotyczącą małych przeżuwaczy z zakresu żywienia i obsługi zootechnicznej zdobył w 2016 r podczas szkoleń organizowanych przez firmę Nanta w Hiszpanii.
Specjalista w zakresie żywienia kóz i owiec mlecznych. Doradca w wielu polskich stadach utrzymujących kozy oraz owce zarówno mleczne jak i mięsne. Ceniony wykładowca na wielu organizowanych w Polsce szkoleniach i konferencjach dotyczących małych przeżuwaczy. Współorganizator i wykładowca na międzynarodowej konferencji "Zdrowie kóz - żywienie i zapobieganie chorobom" w 2017 w Warszawie.
Uczestnik wielu zagranicznych konferencji i seminariów dotyczących szerokiej tematyki związanej z małymi przeżuwaczami.
Twórca „Koziej Szkoły” i współtwórca Studium Małych Przeżuwaczy.

Related Articles

Chcesz nauczyć się serowarstwa?